IH WALLET FAQ

IH Wallet is an official crypto wallet based on blockchain technology from Ikh Bit LLC. This wallet is developed using blockchain technology and only you can manage your assets. You can transfer and receive BEP-20 and ERC-20 cryptocurrencies with high security with Binance Smart Chain and Ethereum networks.
You can go directly to Google Play store, or Apple App Store.
Open the IH WALLET and click on the OPEN NEW WALLET button that appears on the screen. Please read and agree to the three warnings. After that, save the 12 secret keywords that appear and enter them on the next page in the order in which they appear, after which you will create a 6-digit passcode to log in and your IH WALLET will open.
Log in to IH WALLET, select from the coins in the ASSET section, select BEP-20, ERC2-20 network> Copy address or scan QR code to deposit. When you make a deposit in your wallet, please check if you are transferring to the right wallet address.
When you first create your wallet, you are given 12 secret keywords, which are used when you reset your wallet on another device. Please note that you must keep your 12 secret keywords on paper that you can only see and not share them with anyone else. If you lose these 12 secret keywords, be aware of the risk of losing your property.
Currently, only IHC coin stake is available.
If you lose the given 12 secret keywords, you might lose all your assets, so please keep your 12 secret keywords safe.
 • Create a wallet
 • Wallet recovery
 • Send crypto assets
 • Receive crypto assets
 • View transaction history and details
 • Staking (Yield farm)
 • DeFi trading
 1. Click the SEND button from the home page
 2. Select the coin you want to send from the home page and click the SEND button
After the above steps, enter the recipient’s wallet address (copy-paste and QR code can be read), select the coin, enter the coin number to send and click the CONTINUE button and go to the transaction confirmation section. The transaction is performed by clicking the confirmation button to verify the recipient’s address, sending funds, and transaction fees.
Select the DeFi Swap, enter the IHC coin amount and click the sell button to proceed to the trading confirmation section. You can check the trading amount and transaction fee and click the confirm button. Please remember that the minimum amount that can be traded is 1000 IHC.
Go to the Settings menu. Click on the Language section and select from two languages, English and Mongolian.
Staking (Yield farm) is a service that allows users to increase their assets by creating savings using their crypto assets. By participating in this service, you can save your crypto assets for 30, 60, 90, 180 and 365 days and earn interest.
By joining the staking service, your crypto assets will be locked out of use until the service expires. At the end of the service period, go to the Deposit List section and click on the CLAIM button to collect your Crypto Assets (IHC) and Deposit Profits into your wallet.
Remember that the “staking service” cannot be canceled ahead of time.
IH WALLET is based on a blockchain, and each transaction on a blockchain has a different fee depending on the network and the current load. Therefore, IH WALLET is not able to set transaction fees.
BEP-20 is a token standard based on the Binance network. BEP20 standard tokens standard tokens are only available for transactions on the Binance network.
ERC-20 is a token standard based on the Ethereum network. ERC20 standard tokens are only available for transactions on the Ethereum network.
IHC is based on the Binance Smart Chain and is a BEP-20 standard token. In order to stake your asset, you need to pay a transaction fee. This is the BNB token of Binance Smart Chain.
A base token is a network token. For example, the Binance Smart Chain base token is BNB. Users use this token to pay for transaction fees on Binance Smart Chain.
Transactions on the blockchain vary in speed depending on the network and the load.
IH WALLET is available in any country that allows Binance Smart Chain and Ethereum networks.
 • When creating a new wallet, keep your 12 secret keywords safe and secret
 • Don’t share your 12 secret keywords with anyone else
 • Don’t use an easy-to-guess passcode
 • Activate fingerprints and Face ID, if you have a device that supports these features
 • Lock or logout of your IH WALLET application when someone else is using your phone
 • Delete your wallet and save 12 secret keywords when selling or exchanging your phone
 • Save your 12 secret keywords before deleting your application and deleting your phone information
You can register and create your wallet for free. Using the IH WALLET application, you can create and retrieve wallets, send, and receive crypto assets in Binance Smart Chain and Ethereum networks, view transaction history details, create savings, and DeFi trading.
 • Inflation Hedging Coin (IHC)
 • Yearn.finance (YFI)
 • Wrapped BNB (BNB)
 • Maker (MKR)
 • Chainlink (LINK)
 • PancakeSwap Token (CAKE)
 • Cosmos (ATOM)
 • Tether USD (USDT)
 • Binance-Peg Tezos Token (XTZ)
 • Binance-Peg BSC-USD (BUSD)
 • Ethereum (ETH)
 • Polygon (MATIC)
 • 1 inch Network (1INCH)

Note: The supported token list can be changed at any time.

IH WALLET нь Их Бит ХХК -с гаргаж буй блокчэйн технологи дээр суурилсан албан ёсны крипто хэтэвч юм. Энэхүү хэтэвч нь блокчэйн технологийг ашиглан хөгжүүлэгдсэн бөгөөд зөвхөн та л өөрийн хөрөнгөө захиран зарцуулах боломжтой. Та Binance Smart Chain болон Ethereum-ын сүлжээг ашиглан BEP-20, ERC-20 төрлийн крипто хөрөнгөө аюулгүй өндөр нууцлалтайгаар шилжүүлж бас хүлээн авах боломжтой.
Play Store болон App store-оос татаж авах боломжтой.
IH WALLET-аа нээгээд дэлгэцэн дээр харагдах “ШИНЭЭР ХЭТЭВЧ НЭЭХ” товчлуур дээр дарна уу. Анхааруулах 3-н нөхцөлийг сайтар уншиж, зөвшөөрнө үү. Үүний дараа гарч ирэх 12 нууц үгийг хадгалж аваад дараагийн гарч ирэх хуудас дээр дарааллын дагуу оруулна. Үүний дараа нэвтрэх 6-н оронтой нууц кодоо үүсгээд таны IH WALLET нээгдэх болно.
 • Шинээр хэтэвч үүсгэхдээ 12 нууц үгээ тэмдэглэж аван, сайтар нууц
 • Өөр хүнтэй 12 нууц үгээ хуваалцахгүй байх
 • Тааварлахад амархан passcode ашиглахгүй байх
 • Хурууны хээ болон Face ID дэмждэг төхөөрөмжтэй бол идэвхжүүлэх
 • Хэн нэгэнд утсаа хэрэглүүлэх үедээ аппликейшнээ түгжих эсвэл гаргах
 • Өөрийн утсаа худалдаалах эсвэл солилцох үед хэтэвчээ устгах мөн 12 нууц үгээ хадгалж авах
 • Аппликейшнээ устгах мөн утасныхаа мэдээллийг устгахаас өмнө 12 нууц үгээ хадгалж авах
Анх хэтэвчээ үүсгэхэд 12 нууц үг танд өгөгддөг бөгөөд энэхүү нууц үгнүүдээр та өөр төхөөрөмж дээр хэтэвчээ сэргээх үед хэрэг болдог юм. Та “12 нууц үгээ” цаасан дээр гэх мэт өөрөө л харах боломжтой зүйлс дээрээ хадгалан, өөр хэн хүнтэй хуваалцахгүй байх ёстойг анхаарна уу. Хэрэв та эдгээр 12 нууц үгээ алдсан тохиолдолд эд хөрөнгөө алдах эрсдэлтэйг сайтар анхаарж авна уу.
IH WALLET-руу нэвтэрч ороод ХӨРӨНГӨ хэсэгт байрлах койнуудаас сонгон хүлээж авах дээр дараад BEP-20, ERC-20 сүлжээгээ сонгоно уу > Хаяг хуулах эсвэл, QR кодыг уншуулан орлого хийх боломжтой. Та хэтэвчиндээ орлого хийхдээ зөв хэтэвчний хаягрүү шилжүүлж байгаа эсэхээ сайтар шалгана уу.
Өгөгдсөн 12 нууц үгийг алдсан тохиолдолд хэтэвчин дэх хөрөнгөө алдах магадлалтай тул эдгээр нууц үгсийг аюулгүй хадгалах хэрэгтэй.
 • Хэтэвч үүсгэх
 • Хэтэвч сэргээх
 • Крипто хөрөнгө илгээх
 • Крипто хөрөнгө хүлээн авах
 • Гүйлгээний түүх болон дэлгэрэнгүй харах
 • Хадгаламж үүсгэх буюу Staking (yield farm)
 • DeFi арилжаа
 1. Нүүр хуудаснаас ИЛГЭЭХ гэсэн товч дээр дарж
 2. Нүүр хуудаснаас илгээх гэж буй койноо сонгон ИЛГЭЭХ товчийг дарж Дээр дурдсан үйлдлээс цааш хүлээн авагчийн хэтэвчний хаягийг оруулан (copy paste болон QR code уншуулах боломжтой), илгээх койноо сонгон, илгээх койны тоо хэмжээг оруулан ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ товчийг дарж, гүйлгээ баталгаажуулах хэсэг рүү шилжинэ. Хүлээн авагчийн хаяг, илгээж байгаа хөрөнгө, гүйлгээний шимтгэлийг шалган баталгаажуулах товчийг дарснаар гүйлгээ хийгдэнэ.
DeFi Арилжаа хийх биржээ сонгоод, IHC койны дүнгээ оруулан ЗАРАХ товчийг дарснаар арилжааг баталгаажуулах хэсэгрүү шилжинэ. Та арилжих дүн болон гүйлгээний шимтгэлийг сайтар шалган баталгаажуулах товчийг дарна. Арилжиж болох доод хэмжээ 1000 IHC болохыг анхаарна уу.
Тохиргоо цэс руу ороод. Хэл (Language) хэсэг дээр дараад English, Монгол гэсэн 2 хэлнээс сонгоод солих боломжтой.
Стэйкинг (Yield farm) нь хэрэглэгч өөрийн эзэмшиж буй крипто хөрөнгөө ашиглан хадгаламж үүсгэх замаар өөрийн хөрөнгөө өсгөх боломжийг олгодог үйлчилгээ юм. Уг үйлчилгээнд хамрагдсанаар крипто хөрөнгөө 30, 60, 90 180, 365 хоногийн хугацаанд хадгалан хүүгийн ашиг хүртэх боломжтой.
IHC нь Binance Smart Chain-д тулгуурлан хийгдсэн бөгөөд BEP-20 стандартын токен юм. Стейк хийхийн тулд гүйлгээний шимтгэл төлөх шаардлагатай. Энэ нь Binanace Smart Chain-ий суурь токен буюу BNB юм.
Суурь (base) токен гэдэг нь тухайн сүлжээний токен юм. Жишээ нь Binance Smart Chain-ий суурь токен BNB юм. Энэхүү токеноо ашиглан Binance Smart Chain дээрх гүйлгээний шимтгэлээ төлдөг.
Стэйкинг үйлчилгээнд хамрагдсанаар таны крипто хөрөнгө уг үйлчилгээний хугацаа дуусах хүртэл ашиглах боломжгүйгээр түгжигдэнэ. Үйлчилгээний хугацаа дууссаны дараа хадгаламжийн жагсаалт хэсэг рүү орж, ӨГӨӨЖ АВАХ товчийг дарснаар та өөрийн байршуулсан крипто хөрөнгө (IHC) болон хадгаламжийн өгөөжөө авч болно.
Одоогоор зөвхөн IHC койн стэйклэх боломжтой.
“Стейкинг үйлчилгээ”-г хугацаанаас нь өмнө цуцлах боломжгүй болохыг анхаарна уу.
 • Inflation Hedging Coin (IHC)
 • Yearn.finance (YFI)
 • Wrapped BNB (BNB)
 • Maker (MKR)
 • Chainlink (LINK)
 • PancakeSwap Token (CAKE)
 • Cosmos (ATOM)
 • Tether USD (USDT)
 • Binance-Peg Tezos
 • Token (XTZ)
 • Binance-Peg BSC-USD (BUSD)
 • Ethereum (ETH)
 • Polygon (MATIC)
 • 1 inch Network (1INCH)

Санамж: Эдгээр токенууд солигдож болно

БУСАД

Та ямар ч үнэ төлбөргүйгээр бүртгүүлэн, хэтэвчээ үүсгэх боломжтой. IH WALLET аппликейшнийг ашигласнаар хэтэвч үүсгэх, хэтэвч сэргээх, Binance Smart Chain болон Ethereum сүлжээнд крипто хөрөнгө илгээх, хүлээн авах, гүйлгээний түүх дэлгэрэнгүй харах, хадгаламж үүсгэх болон DeFi арилжаа хийх боломж бүрдэнэ.
IH WALLET нь blockchain дээр суурилан хөгжүүлэгдсэн бөгөөд blockchain дээр хийгдэж буй гүйлгээ бүр сүлжээ болон тухайн үеийн ачааллаас хамааран шимтгэл нь өөр байдаг. Иймд IH WALLET нь гүйлгээний шимтгэлийг тогтоох боломжгүй юм.
BEP-20 гэдэг нь Binancce-ийн сүлжээнд тулгуурлан хийгдсэн токены стандарт юм. BEP-20 стандартыг токенууд нь зөвхөн Binance-ийн сүлжээнд л гүйлгээ хийх боломжтой.
ERC-20 гэдэг нь Ethereum-ийн сүлжээнд тулгуурлан хийгдсэн токены стандарт юм. ERC-20 стандартыг токенууд нь зөвхөн Ethereum-ийн сүлжээнд л гүйлгээ хийх боломжтой.
Blockchain дээр хийгдэж буй гүйлгээ нь сүлжээ болон ачааллаас хамааран гүйлгээний хурд нь харилцан адилгүй байна.
Binance Smart Chain болон Ethereum сүлжээг зөвшөөрдөг улс бүрт IH WALLET-ийг ашиглах боломжтой.